Home   Tarieven

Tarieven

Voor 2018 is het uurtarief €7,30

Voor 2019 gaat het uurtarief naar €7,95

Zowel voor KDV als BSO
Dit tarief is voor vaste en flexibele opvang.
Wij rekenen per kwartier.

Uw kinderen kunnen gebruik maken van vaste en flexibele opvanguren, het verschil willen wij hier graag duidelijk maken.
Vaste uren:
Dit zijn opvang uren die door het jaar heen elke week op dezelfde dagen en uren worden ingevuld.
Op het inschrijfformulier geeft u aan welke dagen en uren het kind komt.
Flexibele uren:
Dit zijn opvang uren waarbij uiterlijk 3 weken voor het begin van de maand wordt doorgegeven op welke dagen en uren uw kind gebruik gaat maken van de opvang.
Deze vorm van opvang is ideaal voor ouders die flexibel werken.

De uren die u opgeeft zijn de uren die wij in rekening brengen.
Zowel bij vaste als flexibele opvang geeft u zelf aan welke uren uw kind komt en welke uren u zult betalen.
Kinderen mogen op elk moment van de dag gebracht en gehaald worden.

Het verzoek is echter wel om tussen 12:00 en 13:00 geen kinderen te brengen of op te halen. Zodat de kinderen rustig kunnen lunchen.

De opvangdag en de betaling start op de opgegeven tijd. of op het moment dat het kind gebracht wordt indien dit eerder is dan afgesproken.
De opvangdag en de betaling eindigt op de afgesproken tijd of op het moment dat het kind het dagverblijf verlaat wanneer dit later is dan afgesproken

Heeft u vakantie of een dagje vrij en meldt u uw kind af voor de opvang, dan worden deze dagen niet in rekening gebracht.

Veranderingen in opvanguren willen wij graag 72 uur van te voren weten, anders zien wij ons genoodzaakt om de uren in rekening te brengen.

De tarieven zijn exclusief (baby)voeding of persoonlijke spullen die door de ouders specifiek voor hun kind meegenomen worden.
Echter inclusief het normale eten zoals fruit, drinken ((choco)melk, roosvicee, ranja, water, thee), broodmaaltijden en luiers etc.

Ontbijten en warm eten:

Deze service bied Kinderrijkhuis voor alle kinderen waar het niet mogelijk is om thuis te eten. Bijvoorbeeld omdat het kind de opvang vroeg bezoekt of vanuit de opvang rechtstreeks naar de sportclub moet. Als uw het kind gebruik wil laten maken van deze service dan vragen wij dit per mail aan te vragen bij de aanvraag van de opvangdagen.

Helaas kan deze service niet kosteloos meer worden aangeboden.

Voor het ontbijt geld een tarief van €1,50. Ontbijten is mogelijk tot uiterlijk 7:30uur

Voor de warme maaltijd geld een Tarief van €3,-  De kinderen die mee-eten gaan om 17:00 aan tafel en blijven tot minimaal 17:45 zodat zij rustig kunnen eten.

 

Ziekte:
De eerste ziektedag van uw kind wordt in rekening gebracht. (tenzij 72 uur vooraf afgemeld)
Elke daarop volgende ziektedag wordt niet in rekening gebracht. Wij willen u wel vragen om het kind ziek te melden op de dagen dat het kind niet naar de opvang kan komen.

 

Meer informatie leest u in:Informatie boekje 2018