Home   Tarieven

Tarieven

Voor 2023 is het uurtarief € 9.60

Voor 2024 is het uurtarief:

Voor KDV?PSZ opvang 0-4 jaar €10.80

Voor de BSO opvang 4-12jaar  €10.20

Kinderrijkhuis hanteert dit tarief voor alle vormen van opvang.

Voor vaste & flexibele opvang & extra opvang.

Kinderrijkhuis factureert per kwartier.

Ouders reserveren zelf de opvangtijden die nodig zijn.

Uw kinderen kunnen gebruik maken van vaste en flexibele opvanguren, het verschil willen wij hier graag duidelijk maken.
Vaste uren:
Dit zijn opvang uren die door het jaar heen elke week op dezelfde dagen en uren worden ingevuld.
Op het inschrijfformulier geeft u aan welke dagen en uren het kind komt.

Deze vaste uren worden in de planning gereserveerd voor het kind.

Wijzigingen die structureel zijn voor vaste opvanguren worden per mail aangevraagd.

Afmelden van vaste opvang kan door het tijdig melden van verlof via Bitcare.

Extra opvang naaste de vaste opvanguren kan worden aangevraagd via de optie extra in Bitcare.

Flexibele uren:
Dit zijn opvang uren waarbij uiterlijk 4 weken voor het begin van de maand wordt doorgegeven op welke dagen en uren uw kind gebruik gaat maken van de opvang. Deze vorm van opvang is ideaal voor ouders die flexibel werken.

Het afmelden van flexibele opvang kan door het tijdig melden van verlof via Bitcare.

Facturatie: De uren die u opgeeft zijn de uren die wij in rekening brengen.
Zowel bij vaste als flexibele opvang geeft u zelf aan welke uren uw kind komt en welke uren u zult betalen. Dus geen onnodig hoge facturen van opvang uren die u niet nodig heeft.  Facturen worden verzonden in de eerste week van de maand. op deze factuur ziet u de gebruikte opvanguren van afgelopen maand. betaling via automatische incasso of een overboeking vind plaats op de 20ste van de maand.

Kinderrijkhuis werkt met het software pakket van Bitcare. Dit gebruiksvriendelijke pakket bied ouders en Kinderrijkhuis een overzichtelijke manier voor het plannen van de opvang.
Via de ouder app kunt u opvang inplannen, afmelden, ziekte meldingen doorgeven en alle documenten van het kind inzien. (facturen – observaties – foto`s enz.)

Breng en haal momenten: Kinderen mogen op elk moment van de dag gebracht en gehaald worden.
Daarop is wel een  uitzondering. Tussen 12:00 en 13:00 geen kinderen brengen of op te halen. Zodat de kinderen rustig kunnen lunchen.

Voor het vervoeren naar en van basisscholen buiten Sambeek berekenen wij een ½ opvang uur per keer per kind.

De opvangdag en de betaling start op de opgegeven tijd. Of op het moment dat het kind gebracht wordt indien dit eerder is dan afgesproken.
De opvangdag en de betaling eindigt op de afgesproken tijd of op het moment dat het kind het dagverblijf verlaat wanneer dit later is dan afgesproken.

Wijzigingen in opvangdagen of uren:

Heeft u vakantie of een dagje vrij en meldt u uw kind tijdig af voor de opvang, dan worden deze dagen niet in rekening gebracht. Wij vragen jullie om veranderingen in uren en of dagen op tijd door te geven via Bitcare.

Wij hanteren de termijn van een week voor kosteloos afmelden. Dat houdt in dat wij afmeldingen en wijzigingen uiterlijk een week voor de opvang-dag, in Bitcare, van u ontvangen, anders zien wij ons genoodzaakt om de uren in rekening te brengen i.v.m. (personele)kosten.

Uren die niet of te laat zijn afgemeld wordt in Bitcare geregistreerd als “onaangekondigd afwezig”. Deze uren worden gefactureerd.

Deze gefactureerde uren worden dus ook meegeteld voor het ontvangen van de kinderopvangtoeslag.

De werkwijze van Bitcare wordt uitgebreid uitgelegd in de handleiding die ouders voor de start van de opvang ontvangen.

Openingstijden en gesloten dagen:  Het dagverblijf is het gehele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 18:30. In overleg bieden wij ook opvang buiten deze tijden.

Wij zijn gesloten op zaterdagen, zondagen en feestdagen. (Pasen, Pinksteren, Koningsdag, Bevrijdingsdag (1x in de 5 jaar) Kerst, Nieuwjaarsdag e.d.) Wij hebben geen zomersluiting en ook tussen de feestdagen in december zijn wij gewoon geopend.

De dagen dat Kinderrijkhuis gesloten is betaald u geen opvang, ook niet als deze sluitingsdagen op vaste opvangdagen zijn.

Exclusief: De tarieven zijn exclusief (baby)voeding of persoonlijke spullen die door de ouders specifiek voor hun kind meegenomen worden.
Echter inclusief het normale eten zoals fruit, drinken ((choco)melk, roosvicee, ranja, water, thee), broodmaaltijden en luiers etc.

Ontbijten en warm eten:
Deze service bied Kinderrijkhuis voor alle kinderen waar het niet mogelijk is om thuis te eten. Bijvoorbeeld omdat het kind de opvang vroeg bezoekt of vanuit de opvang rechtstreeks naar de sportclub moet. Als u het kind gebruik wil laten maken van deze service dan vragen wij dit aan te melden bij de aanvraag van de opvangdagen.

Helaas kan deze service niet kosteloos worden aangeboden.

Voor het ontbijt geld een tarief van €1,50. Ontbijten is mogelijk tot uiterlijk 7:15uur

Voor de warme maaltijd geld een Tarief van €3,-  De kinderen die mee-eten gaan om 17:00 aan tafel en blijven tot minimaal 17:45 zodat zij rustig kunnen eten.

Ziekte:
De eerste ziekteweek van uw kind wordt in rekening gebracht. (tenzij 1 week vooraf afgemeld)
Elke daarop volgende ziektedagen wordt niet in rekening gebracht. Wij willen u wel vragen om het kind ziek te melden op de dagen dat het kind niet naar de opvang kan komen. Ziekmelden kan eenvoudig via het systeem van Bitcare.

Meer informatie leest u in het Informatie boekje onder de pagina informatie.