Home   Informatie

Informatie

Kinderrijkhuis heeft heel veel informatie te delen met ouders.

Alle praktische informatie over Kinderrijkhuis leest u in het Informatie boekje 2021

De onderwerpen uit het informatieboekje worden uitgebreid beschreven in de documenten die te lezen zijn via de sub pagina’s rechts in beeld.

 • Pedagogisch beleid
  • Pedagogisch beleidsplan 2021
  • veiligheid en gezondheidsbeleid 2021
  • protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag
 • Ziektebeleid (en Covid 19 Coronamaatregelen)
 • GGD rapporten
 • Oudercommissie
  • huishoudelijk reglement oudercommissie
  • regelement oudercommissie
  • Klachtenregeling Kinderrijkhuis & geschillencommissie
  • Privacy beleid
 • Belastingdienst Kinderopvangtoeslag
 • Pedagogisch Coach
 • Leuke weetjes en nieuwtjes
 • Groepen met foto`s
 • Buitenruimte met foto`s

Deze documenten worden jaarlijks gecontroleerd door de oudercommissie, de leiding van het dagverblijf en de GGD. Andere protocollen zijn digitaal opvraagbaar.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de documenten vragen of aanvullingen dan horen wij dat graag. Wij horen graag uw advies.