Home   Informatie

Informatie

In onderstaande documenten leest u meer over Kinderrijkhuis.

Het Informatie boekje 2018 verteld u in het kort alle praktische informatie over Kinderrijkhuis

Gebruikt uw kind medicijnen die bij Kinderrijkhuis gegeven dienen te worden dan vragen wij om vooraf het Overeenkomst geneesmiddelen formulier volledig in te vullen.

Het Pedagogisch beleidsplan 2018 gaat uitgebreid in op het beleid van Kinderrijkhuis

In het Veiligheid en gezondheidsbeleid 2018 lees u op welke wijze Kinderrijkhuis zorg draagt voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen en medewerkers.

Het Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang    Laat zien welke stappen wij ondernemen indien er een vermoede van mishandeling of verwaarlozing gesignaleerd wordt.

In het Privacy beleid kinderrijkhuis 2018 staat vermeld hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van ouders, kinderen en medewerkers.

Deze documenten worden jaarlijks gecontroleerd door de oudercommissie, de leiding van het dagverblijf en de GGD. Andere protocollen zijn digitaal opvraagbaar.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de documenten vragen of aanvullingen dan horen wij dat graag. Wij horen graag uw advies.

 

per 1-1-2016 zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie.  meer informatie over klachtenregeling leest u in: Klachtenregeling_Kinderrijkhuis 

 

Inspectie Rapporten GGD Bezoek

180319 KDV Kinderrijkhuis jaarlijks onderzoek ( def.)

180319 BSO Kinderrijkhuis jaarlijks onderzoek ( def.)

Zienswijze inspectie Kinderrijkhuis 2018

Naar aanleiding van de inspectie op 19 maart heeft er een nieuwe inspectie plaats gevonden. Daaruit zijn nieuwe inspectie rapporten opgemaakt.

180821 Kinderrijkhuis BSO nader onderzoek

180821 kinderrijkhuis kdv nader onderzoek

Na het nader onderzoek in augustus zijn er nog enkele aanpassingen gedaan in de documenten van Kinderrijkhuis. Daarna zijn de laatste rapporten opgemaakt. Met als eind conclusie dat Kinderrijkhuis voldoet aan alle eisen die door de wet aan de kinderopvang verbonden zijn.

181005 kinderrijkhuis kdv nader onderzoek eindconclusie

181005 nader onderzoek kinderrijkhuis bso eindconclusie