Home   Informatie

Informatie

In onderstaande documenten leest u meer over Kinderrijkhuis.

Alle praktische informatie over Kinderrijkhuis leest u in het Informatie boekje 2019

Gebruikt uw kind medicijnen die bij Kinderrijkhuis gegeven dienen te worden dan vragen wij om vooraf het Overeenkomst geneesmiddelen formulier volledig in te vullen.

Het Pedagogisch beleidsplan 2019 gaat uitgebreid in op het beleid van Kinderrijkhuis

In het Veiligheid en gezondheidsbeleid 2019 leest u op welke wijze Kinderrijkhuis zorg draagt voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen en medewerkers.

Het Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang    Laat zien welke stappen wij ondernemen indien er een vermoede van mishandeling of verwaarlozing gesignaleerd wordt.

In het Privacy beleid kinderrijkhuis 2018 staat vermeld hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van ouders, kinderen en medewerkers.

Deze documenten worden jaarlijks gecontroleerd door de oudercommissie, de leiding van het dagverblijf en de GGD. Andere protocollen zijn digitaal opvraagbaar.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de documenten vragen of aanvullingen dan horen wij dat graag. Wij horen graag uw advies.

per 1-1-2016 zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie.  meer informatie over klachtenregeling leest u in: Klachtenregeling_Kinderrijkhuis 

Inspectie Rapporten GGD Bezoek

Op 1 april 2019 heeft de GGD een aangekondigde inspectie uitgevoerd. Het rapport leest u hier: 190401 kinderrijkhuis kdv def.[3990]

Op 24 juni heeft de GGD een onaangekondigde inspectie uitgevoerd bij de BSO van Kinderrijkhuis. Het rapport leest u hier: 190624 bso kinderrijkhuis definitief