Home   Ziektebeleid

Ziektebeleid

In het Protocol ziekte en medisch handelen leest u uitgebreid hoe Kinderrijkhuis handelt in geval van ziekte. Uiteraard zullen wij altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD naleven.

Gebruikt uw kind medicijnen die bij Kinderrijkhuis gegeven dienen te worden dan vragen wij om vooraf het Overeenkomst geneesmiddelen formulier volledig in te vullen.

Informatie over koorts leest u in het Mijn kind heeft koorts stoplichtboekje

Kinderrijkhuis is van mening dat een ziek kind niet op het dagverblijf hoort.  

Kinderen die ziek zijn hebben extra zorg, rust en aandacht nodig, deze extra`s kunnen wij bij Kinderrijkhuis op de groep niet bieden aan het zieke kind.

Er zijn een aantal richtlijnen die houvast kunnen geven in de beoordeling of het kind naar het dagverblijf kan:

  • Is het kind te ziek om deel te nemen aan het dagprogramma? Stel jezelf als volwassenen de vraag of jij zou gaan werken als jij zo ziek was als je kind?
  • Is de verzorging van het zieke kind te intensief voor de PM`ers ten koste van de zorg voor de andere kinderen op de groep?
  • Brengt de aanwezigheid van het zieke kind de gezondheid van de andere aanwezige kinderen in gevaar? (besmetting)

Indien op 1 van bovenstaande vragen met “ja” kan worden geantwoord kan het kind het dagverblijf niet bezoeken!

Het welbevinden van het kind zal altijd voorop staan bij de beoordeling.

Daar willen wij aan toevoegen dat binnen Kinderrijkhuis wordt gewerkt met kinderen, (groot)ouders en medewerkers met een kwetsbare gezondheid. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om de gezondheid van deze mensen te beschermen.

Ophaal beleid

Wordt een kind ziek op het dagverblijf dan vindt er overleg plaats tussen de collega`s. Bovenstaande vragen zullen beantwoord worden door de aanwezige PM`ers terwijl het kind wordt geobserveerd. De antwoorden kunnen tot de conclusie leiden dat het kind opgehaald moet worden om thuis te herstellen.

De PM`er zal contact opnemen met de ouders en hen verzoeken het kind op te halen. Het is dus erg belangrijk dat ouders informatie delen met de PM`ers die van belang kan zijn voor een eerlijke beoordeling. Bijvoorbeeld: Het kind heeft vaccinaties gehad, het kind is gisteravond heel laat gaan slapen of het kind is een aantal dagen geleden ziek geweest en daardoor nog erg moe. Ook stressvolle situaties in de privésfeer kunnen er voor zorgen dat kinderen zich anders gedragen.

Wanneer blijkt dat het in het belang van het kind of zijn omgeving beter is dat het kind naar huis gaat zal Kinderrijkhuis dit besluit nemen en delen met de ouder. Tijdens dit gesprek zal met de ouder worden afgestemd hoe te handelen tot het kind opgehaald wordt. Het is erg belangrijk dat minimaal 1 van de ouders telefonisch bereikbaar is gedurende de opvangdag.

Afmelding ziek kind

Wanneer het kind ziek is meld de ouder dit via Bitcare. Ga naar “planning” en klik daar op + voor de optie “ziek melden”.

Bij het invoeren van de ziekmelding voert de ouder een verwachte herstel datum in.

Vanaf deze datum verwacht de ouder dat het kind weer naar de opvang kan. Mocht dat niet zo zijn dan kan het kind op nieuw worden ziekgemeld. In de notitie kan worden vermeld wat de rede van afmelding is. Met name bij besmettelijke (kinder)ziektes is dit van belang.

Mocht het kind op het dagverblijf ziek worden dan vragen wij de ouders om de eerstvolgende opvang-dag het kind ziek te melden indien hij nog niet beter is.

Wordt het kind op school ziek dan zal de schoolleiding contact op nemen met de ouders. De ouders zullen het kind op school ophalen en bij Kinderrijkhuis een ziekmelding doorgeven.

De eerste opvang-dag(en) waarop het kind ziekgemeld wordt zal als “onaangekondigd afwezig” worden geregistreerd en gefactureerd. (indien de ziekmelding niet 1 week voor de opvang is afgemeld) Bij langdurige ziekte zal na 1 week de geplande opvang niet meer in rekening worden gebracht.

Weer welkom na ziekte

Wanneer het kind weer helemaal hersteld is en verwacht mag worden dat hij weer deel kan nemen aan het dagprogramma kan hij weer naar het dagverblijf. Als een kind ziek is geweest en/of koorts heeft gehad geldt de regel dat het kind minimaal 24 uur klachten en koortsvrij dient te zijn voordat hij weer naar Kinderrijkhuis mag komen. Zo heeft het kind voldoende tijd gehad om te herstellen. En zo heeft de ouder de kans gehad om de juiste inschatting te maken of het weer verantwoord is dat het kind naar Kinderrijkhuis gaat.

Het is absoluut niet toegestaan een kind koortsverlagende middelen te verstrekken zoals paracetamol en het kind dan naar Kinderrijkhuis te brengen zonder deze informatie te delen met de PM`er. De PM`ers kunnen op deze manier geen eerlijk beeld vormen van de klachten en gesteldheid van het kind.

Mocht je twijfelen of je jouw kind kunt brengen, bel dan gerust met de PM`ers voor overleg.

Zijn er vragen over het ziektebeleid dan horen wij dat graag.

Dank voor uw aandacht voor dit bericht, dank voor het begrip voor de corona-richtlijnen de afgelopen jaren en vooral dank dat u samen met ons ervoor zorgt dat Kinderrijkhuis een veilig omgeving is voor iedereen.