Home   Groepen

Groepen

Groep Beer Kinderopvang 0-4 jaar

Groep Beer: Kinderopvang voor 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar

In deze ruimte bevindt zich de grote keuken en de tafels waar gezamenlijk gegeten wordt.

Het ontbijt en de avond maaltijd worden door alle kinderen van het KDV en de BSO die hier gebruik van maken in de eerste ruimte genuttigd. De overige kinderen bevinden zich tijdens deze momenten in de tweede en derde leefruimte.

De lunch wordt door groep Beer en groep Papegaai in de eerste leefruimte samen gegeten. Dit van wege het waarborgen van de veiligheid en het welbevinden van de kinderen die niet aan de maaltijd deelnemen.

De overige maaltijden / eetmomenten worden in de eigen stam- basisgroep genuttigd.

De kinderopvanggroep is ingericht met diverse wisselende speelhoeken. Een keukentje, bouwhoek, boekenhoek en hoge box met speelruimte onder de box geven mogelijkheden tot spel.

In deze leefruimte zal de groep spelen gedurende de dag.

Groep 1 Beer

Groep Papegaai: Kinderopvang voor 14 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

In deze leefruimte bevindt zich geen keuken. De kinderen van deze groep eten het ontbijt, de lunch en het diner op de eerste groep. De overige eetmomenten worden voorbereid in de keuken en door de PM`er meegenomen naar de tweede leefruimte.

De leefruimte heeft diverse wisselende speelhoeken. Een boekenhoek, een keukentje en een grote grondbox bieden mogelijkheden voor spel.

Er is veel samenspel tussen de Papegaai en Beer groep mogelijk door het open deuren beleid.

Groep 2 Papegaai
Groep 2 Papegaai
Groep 2 Papegaai

Via deze leefruimte kan men naar de verschoonruimte met het kinder-sanitair en aangrenzend de hal naar de slaapkamers.

Verschoonruimte – Kinder-sanitair
Verschoonruimte
Slaapkamerhal met 14 slaapkamers
1 van de 14 slaapkamers

Zebragroep Kinderopvang voor 16 kinderen in de leeftijd 0-4 jaar

De zebragroep is ingericht met materialen die geschikt zijn voor de aanwezige peuters en de indeling van de ruimte zal met de thema`s mee veranderen.

In de Zebragroep is een gezamenlijke start met de Leeuwgroep aan het begin van de dag. Gedurende de dag zijn er diverse momenten waarop er een samenwerking tussen de groepen is tijdens de themagerichte activiteiten.

Zebragroep
Zebragroep

Leeuwgroep Kinderopvang voor kinderen van 2-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kleuters. Totaal maximaal 16 kinderen.

Leeuw groep op de boven verdieping: Combinatiegroep voor 16 kinderen in de leeftijd 2-6 jaar. De samenstelling tussen het aantal KDV en BSO-kinderen zal wisselend zijn. Deze groep richt de aandacht op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de peuters en kleuters. Zodat zij zelfverzekerd door kunnen stromen naar de BSO-groepen Nijlpaard en Giraf. Deze groep bied dus opvang aan peuters en kleuters.

De Leeuw-groep heeft een samenwerking met de Zebra-groep. In beide groepen wordt met dezelfde thema`s gewerkt. De groepen werken ook samen tijdens themagerichte activiteiten in de ochtend. Tijdens deze vooraf geplande samenwerkingsmomenten wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen.

Maandelijks bezoeken de peuters van de Leeuw-groep de kleuterklas van basisschool de Bolster. Tijdens dit bezoek worden door de peuters activiteiten gedaan met de kleuters, die activiteiten zijn vooraf door de leerkracht en de PM`ers voorbereid.

Tijdens de schoolvakanties of feestdagen kan het voorkomen dat er weinig kinderen naar de opvang komen. Dan kan worden besloten om alleen bij te weinig animo de kinderen uit de Leeuw-groep te verdelen over de andere opvangroepen.

Leeuwgroep
Leeuwgroep

Buitenschoolse opvang:

Kinderrijkhuis bied verschillende vormen van BSO. In totaal zijn er 44 kindplaatsen voor de buitenschoolse opvang. De groepen hebben 3 speel/leer ruimtes om binnen te spelen.

Voorschoolse opvang: De kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang worden welkom geheten in de eerste leefruimte op de beneden verdieping. Veelal zullen zij gebruik maken van de ontbijtservice gezamenlijk met kinderen uit de andere groepen in de eerste leefruimte. De ontbijtservice is mogelijk voor kinderen die tot 7.15 binnenkomen.

Na het ontbijt (of bij een latere binnenkomst) gaan de BSO kinderen spelen. Zij spelen in de tweede en derde leefruimte samen met de KDV kinderen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om buiten te spelen. Tijdens de voorschoolse opvang spelen en leren de BSO kinderen met de KDV kinderen samen.

Rond 8.00uur worden de BSO kinderen voorbereid op het vertrek naar school. Zij ronden de activiteit van de ochtend af en maken zich klaar voor school. Per bus – bakfiets worden de kinderen naar hun basisschool gebracht door de PM`er of vrijwilliger.

Na schoolse opvang: De BSO kinderen worden na schooltijd met de bussen – bakfietsen op school opgehaald door de PM`er of vrijwilliger.

De BSO kinderen starten na schooltijd gezamenlijk in de leefruimtes op de 1ste verdieping. Doordat de scholen op verschillende tijdstippen uit zijn is er voor gekozen om de kinderen de middag te laten starten in de gezamenlijk leefruimtes met keuken, verdeeld over twee basisgroepen. De kinderen worden opgevangen door de vaste PM`er.

De eerste BSO ruimte Giraf is een voormalig appartement en daardoor van alle gemakken voorzien. De keuken is geschikt voor diverse kook activiteiten. De kinderen van BSO groep Giraf in totaal 22 kinderen van de basisscholen uit Boxmeer starten gezamenlijk in deze ruimte de opvangmiddag.

BSO Ruimte Giraf
BSO Ruimte Giraf

De tweede BSO ruimte Nijlpaard is voorzien van een kleine keuken. Deze ruimte heeft een schuine kant welke voor diverse knusse speelhoeken of creatieve spelideeën kan zorgen. De kinderen van BSO groep Nijlpaard in totaal 22 kinderen van de basisscholen uit Sambeek en Vortum-Mullem starten in deze ruimte gezamenlijk de opvangmiddag.

BSO Ruimte Nijpaard

De derde BSO ruimte wordt niet gebruikt om te eten of drinken. Deze ruimte is ingericht om te spelen. De ruimte wordt gebruikt wanneer daar behoefte aan is. Dit kan zijn i.v.m. het aantal kinderen dat opgevangen wordt in de BSO. Ook kan het prettig zijn om een groep te splitsen in het belang van de aanwezige kinderen bijvoorbeeld bij het uitvoeren van activiteiten.

BSO speelruimte 3

De leefruimtes van de buitenschoolse opvang hebben geen vaste inrichting. De speel, knutsel en ontspan hoeken worden ingericht naar de behoeften van de kinderen. Samen met de kinderen wordt bekeken waar behoefte aan is. Gaan de kinderen knutselen, dan worden de tafels bij elkaar gezet. Is er behoefte om te chillen, dan worden de grote banken en zitzakken bij elkaar gezet in een knusse opstelling.