Home   Oudercommissie

Oudercommissie

Kinderrijkhuis heeft een actieve oudercommissie. Zij vertegenwoordigen de ouders van zowel de kinderdagopvang als de buitenschoolse opvang. Jaarlijks organiseren zij in samenwerking met Kinderrijkhuis ouderavonden, een open dag en de dag van de leidsters.

In de volgende documenten leest u over de werkwijze en invloed van de oudercommissie: Huishoudelijk reglement oudercommissie 2019 & Regelement oudercommissie 2019

In het Privacy beleid kinderrijkhuis 2021 staat vermeld hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van ouders, kinderen en medewerkers.

Per 1-1-2016 zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie.  meer informatie over klachtenregeling leest u in: Klachtenregeling_Kinderrijkhuis