Home   GGD rapporten

GGD rapporten

Op deze pagina staan de meest recente rapporten van de GGD.

Jaarlijks controleert de GGD de BSO en KDV opvang van Kinderrijkhuis.

Zij observeren in de praktijk op diverse onderwerpen om de pedagogische kwaliteit te beoordelen.

Daarnaast worden de documenten van Kinderrijkhuis beoordeeld op inhoud en of de documenten overeenkomen met de praktijk.

Zijn er naar aanleiding van deze rapporten vragen dan horen wij dat graag.

Buitenschoolse opvang 2023

Kinderopvang 2023