Home   Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan gaat uitgebreid in op het beleid van Kinderrijkhuis. Wat is de visie en hoe wordt hier in de praktijk vorm aan gegeven.

In het veiligheid en gezondheidsbeleid leest u op welke wijze Kinderrijkhuis zorg draagt voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen en medewerkers.

Extreme hitte vraagt om maatregelen. De maatregelen die Kinderrijkhuis neemt bij extreme hitte staan beschreven in het protocol hitte.

Het protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag laat zien welke stappen wij ondernemen indien er een vermoede van mishandeling of verwaarlozing gesignaleerd wordt.